Hotline: 02866729986   |   info@redfranchise.vn

[RED FRANCHISE] - TƯ VẤN, SOẠN THẢO QUY TRÌNH HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN HIỆU QUẢ - ỨNG DỤNG THỰC TẾ - QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHƯƠNG QUYỀN HIỆU QUẢ

[RED FRANCHISE] - TƯ VẤN, SOẠN THẢO QUY TÌNH HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN HIỆU QUẢ - ỨNG DỤNG THỰC TẾ - QUẢN LÝ HỆ THỐNG NHƯƠNG QUYỀN HIỆU QUẢ

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU, THƯƠNG MẠI

Công ty cổ phần Red Franchise giới thiệu dịch vụ "Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu và thương mại". Hợp đồng mà chúng tôi soạn thảo theo yêu cầu của quý khách hàng trên cơ sở đúng luật thương mại của pháp...

DỊCH VỤ TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương hiệu bao gồm Tư vấn lập hệ thống quản lý nhượng quyền, tư vấn chiến lược marketing nhượng quyền, chiến lược giá, kiểm soát tài chính và tư vấn pháp lý (Hợp đồng nhượng...

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU – ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN VÀO VIỆT NAM

Red Franchise cung cấp dịch vụ đại diện thương hiệu nhượng quyền cho thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, bằng kinh nghiệm kết hợp nhiều mảng chuyên môn từ marketing nhượng quyền, tài chính nhượng quyền,...

HUẤN LUYỆN NHƯỢNG QUYỀN

Dịch vụ huấn luyện nhượng quyền dành cho cá nhân/nhóm mong muốn tiếp cận nhượng quyền dưới vai trò của người bán hoặc người mua. Dịch vụ huấn luyện nhượng quyền cung cấp cho bạn nhà huấn luyện nhiều...

02866729986