Hotline: 02866729986   |   info@redfranchise.vn

Mối quan hệ nhượng quyền: Từ lệ thuộc đến tương thuộc

08/05/2019

Red Franchise thực hiện quảng bá marketing nhượng quyền, đại diện thương hiệu nhượng quyền, quản trị nhượng quyền thương hiệu và xây dựng hệ thống nhượng...

Xem thêm

Nhược điểm của Master Franchise

08/05/2019

Về cơ bản, nhượng quyền trực tiếp từ Franchisor là mô hình thuần túy nhất của nhượng quyền kinh doanh. Với mô hình này, Franchisor cho phép Franchisee...

Xem thêm

Mối quan hệ nhượng quyền giữa bện nhượng quyền và nhận quyền

08/05/2019

Sự khác biệt giữa ý chí chủ quan và kỳ vọng có thể được giảm tránh nếu như người ta chịu thảo luận một cách cụ thể và viết xuống mọi thứ. Điều này cho...

Xem thêm

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (FRANCHISE) LÀ GÌ?

08/05/2019

Nhượng quyền thương mại là gì? Franchise, franchising, nhượng quyền thương mại hay nhượng quyền kinh doanh (gọi tắt là franchise) dùng để chỉ một phương...

Xem thêm

Đại diện thương mại, quản trị nhượng quyền cho các thương hiệu

08/05/2019

Red Franchise thực hiện quảng bá, đại diện thương hiệu nhượng quyền, quản trị nhượng quyền thương hiệu và xây dựng chiến lược phát triển hệ thống, bằng...

Xem thêm

DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN VÀ NHẬN QUYỀN

08/05/2019

Red Franchise thực hiện quảng bá marketing nhượng quyền, đại diện thương hiệu nhượng quyền, quản trị nhượng quyền thương hiệu và xây dựng hệ thống nhượng...

Xem thêm

Tư vấn Nhượng quyền thương hiệu

08/05/2019

Red Franchise thương hiệu tư vấn nhượng quyền thương mại uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Red Franchise thực hiện quảng bá marketing nhượng quyền,...

Xem thêm

Tư vấn Nhượng quyền Trọn gói chuyên sâu toàn diện

08/05/2019

Red Franchise thương hiệu tư vấn nhượng quyền thương mại uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Red Franchise thực hiện quảng bá marketing nhượng quyền,...

Xem thêm

Search02866729986