Hotline: 02866729986   |   info@redfranchise.vnBộ ấn phẩm dành cho Bên Nhượng quyền cung cấp một hệ thống quy định pháp luật Việt nam trong hoạt động nhượng quyền thương mại (Franchise), phân biệt và nêu rõ đặc thù của phương thức nhượng quyền thương mại để giúp bên nhượng quyền nắm rõ bản chất và hình hài của nhượng quyền theo tiêu chuẩn pháp lý. Bên cạnh đó là cách thức xây dựng hợp đồng mẫu, công cụ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cùng các quy chuẩn xây dựng hệ thống quản lý vận hành hiệu quả. Bộ ấn phẩm dành cho nhượng quyền gồm 04 cuốn:


 CẨM NANG PHÁP LÝ CHUNG VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Ấn phẩm “Nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam” do Red Franchise biên soạn sẽ giúp Bên Nhượng quyền hệ thống quy định pháp luật Việt nam trong hoạt động nhượng quyền thương mại (Franchise), phân biệt và nêu rõ đặc thù của phương thức nhượng quyền thương mại để giúp Bên Nhượng quyền nắm rõ bản chất và hình hài của nhượng quyền theo tiêu chuẩn pháp lý.
 PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Với đặc thù của hình thức kinh doanh nhượng quyền là việc trao – nhận, Bên nhận quyền được tiến hành hoạt động kinh doanh theo mô hình của Bên Nhượng quyền gắn liền với việc sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của Bên nhượng quyền, điều này tiềm tàng nhiều rủi ro cho Bên Nhượng quyền. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong nhượng quyền thương mại sẽ cung cấp cho Bên Nhượng quyền các cách thức xây dựng và xác lập quyền sở hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ và công cụ pháp lý cần thiết được sử dụng trong trường hợp tài sản sở hữu trí tuệ bị đe họa, hạn chế những rủi ro và khếch trương nhưng vẫn bảo vệ thương hiệu của mình.


 


 CẨM NANG TƯ VẤN HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI DÀNH CHO BÊN NHƯỢNG QUYỀN

Cẩm nang tư vấn Hợp đồng nhượng quyền thương mại dành cho Bên Nhượng quyền giúp Bên Nhượng quyền nhận diện các tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình “trao” quyền sử dụng thương hiệu của mình. Từ đó Bên Nhượng quyền vẫn có thể an tâm phát triển, khếch trương thương hiệu mà vẫn đảm bảo quyền và lợi ích cũng như oan toàn thương hiệu của Bên Nhượng quyền.


 CẨM NANG TƯ VẤN THÀNH LẬP HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN

Cẩm nang tư vấn thành lập hệ thống nhượng quyền cung cấp cho Bên Nhượng quyền hệ thống hồ sơ, tài liệu cần có, cần chuẩn bị liên quan đến đến việc thiết lập hệ thống (Tiêu chuẩn nhân sự – cẩm nang đào tạo; Bản giới thiệu nhượng quyền; Hợp đồng nhượng quyền; Hệ thống quản lý chất lượng (QC); Quản lý tài chính (Audit). Qua đó, giúp Bên Nhượng quyền lên kế hoạch chính xác để xây dựng hệ thống nhượng quyền ngay từ bước đầu để vận hành hệ thống nhượng quyền một cách thuận lợi nhất.

 


 GỌI NGAY HOTLINE 0906324986 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẶT MUA ẤN PHẨM


Red Franchise JSC
Địa chỉ: 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0906324986
Email: info@redfranchise.vn

 
02866729986