Hotline: 02866729986   |   info@redfranchise.vn

TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN

Red Franchise cung cấp dịch vụ tư vấn/đại diện giải quyết tranh chấp với đội ngũ Chuyên gia Tư vấn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Nhượng quyền Thương mại.

QUẢNG BÁ NHƯỢNG QUYỀN

Red Franchise cung cấp dịch vụ đại diện thương mại cho thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, bằng kinh nghiệm kết hợp nhiều mảng chuyên môn từ marketing, tài chính, pháp lý.

HUẤN LUYỆN NHƯỢNG QUYỀN

Red Franchise cung cấp dịch vụ huấn luyện nhượng quyền dành cho cá nhân/nhóm mong muốn tiếp cận nhượng quyền dưới vai trò của người bán hoặc người mua.

02866729986