Hotline: 02866729986   |   info@redfranchise.vn

Dịch vụ Tư vấn Nhượng quyền

08/05/2019

DỊCH VỤ TƯ VẤN FRANCHISE Một đặc tính rõ ràng của Franchise là việc Bên nhượng quyền tư vấn cho bên nhận quyền cách thức và mô hình kinh doanh. Khi...

Xem thêm

Tư vấn Nhượng quyền Trọn gói

08/05/2019

Ở Việt Nam, nhượng quyền thương mại, thuật ngữ tiếng anh là franchise được xem manh nha xuất hiện vào giữa thập niên 90 đã mở ra một xu hướng kinh doanh...

Xem thêm

Search02866729986