Hotline: 02866729986   |   info@redfranchise.vnBộ ấn phẩm hỗ trợ người mua nhượng quyền (Bên Nhận quyền) tăng cường vốn kiến thức và nguồn thông tin về thị trường nhượng quyền, pháp lý nhượng quyền, hợp đồng nhượng quyền, đàm phán hợp đồng trước khi hợp tác và tranh chấp hợp đồng trong quá trình chạy mô hình nhượng quyền. Bộ ấn phẩm dành cho nhượng quyền gồm 03 cuốn:

 CẨM NANG PHÁP LÝ CHUNG VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Ấn phẩm “Nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam” do Red Franchise biên soạn sẽ giúp Bên Nhận quyền hiểu rõ hệ thống quy định pháp luật Việt nam trong hoạt động nhượng quyền thương mại (Franchise), đặc thù của phương thức nhượng quyền thương mại để giúp Bên Nhận quyền nắm được bản chất và hình hài của nhượng quyền theo tiêu chuẩn pháp lý.


 PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 

Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trong nhượng quyền thương mại sẽ cung cấp cho Bên Nhận quyền những hiểu biết căn cơ và thấu đáo các quy định về quyền sở hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ của Bên Nhượng quyền và công cụ pháp lý cần thiết được sử dụng trong các trường hợp xảy ra sự cố tranh chấp/ khiếu nại có liên quan đến phạm vi sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của Bên Nhượng quyền. 


 CẨM NANG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN DÀNH CHO ĐƠN VỊ NHẬN QUYỀN

Cẩm nang Tư vấn “Hợp đồng Nhượng quyền Thương mại dành cho đơn vị nhận quyền” do đội ngũ chuyên gia Red Franchise nghiên cứu biên soạn và đã được cấp bản quyền tác giả ra đời để Nhà đầu tư mua nhượng quyền thương hiệu hiểu rõ đích xác và chuẩn chỉ về những kiến thức nhượng quyền, các điều khoản xuất hiện trong hợp đồng nhượng quyền và “kỹ thuật” trước, trong và sau để thương lượng, đàm phán sòng phẳng trước Bên Nhượng quyền và tạo lập 1 mối quan hệ bền vững, lâu dài.


 GỌI NGAY HOTLINE 0906324986 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẶT MUA ẤN PHẨM

Red Franchise JSC
Địa chỉ: 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0906324986
Email: info@redfranchise.vn
02866729986