Hotline: 02866729986   |   info@redfranchise.vn

QUẢNG BÁ – ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN VÀO VIỆT NAM
 

1. Quảng bá thương hiệu nhượng quyền

Thị trường nhượng quyền Việt Nam đa dạng hiện nay đang tập trung vào F&B và dịch vụ nhất định như giáo dục, bán lẻ, y tế … Red Franchise, với chuyên gia nhượng quyền có kinh nghiệm hàng chục năm, mong muốn đem lại góc nhìn tổng thể về thị trường nhượng quyền, định vị và quảng bá thương hiệu uy tín và khả thi để giúp những cá nhân/doanh nghiệp nhận quyền tiếp cận với cơ hội nhượng quyền tốt hơn và sâu sát hơn.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của nền kinh tế dịch vụ sáng tạo, Red Franchise mong muốn quảng bá những thương hiệu nhượng quyền mới và chuyên sâu trong những dịch vụ nhượng quyền như logictics, bảo hiểm, tài chính, luật để giúp doanh nhân Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn mạng lưới dịch vụ của thế giới bằng cách nhận quyền - nền tảng tri thức và cách thức phát triển dịch vụ quốc tế.

2. Đại diện thương hiệu Nhượng quyền vào Việt Nam

Để tiếp cận với thị trường Việt Nam, đặc biệt trong tìm kiếm master franchise, thương hiệu quốc tế cần đại diện thương mại để nghiên cứu thị trường, thẩm định tính tương thích với hệ thống pháp luật – tài chính tại Việt Nam, tìm kiếm , lựa chọn và đàm phán với người mua, hỗ trợ quản lý và bảo vệ thương hiệu tại Việt Nam.

Red Franchise cung cấp dịch vụ đại diện thương mại cho thương hiệu quốc tế tại Việt Nam, bằng kinh nghiệm kết hợp nhiều mảng chuyên môn từ marketing, tài chính, pháp lý và tiêu chí tiếp cận thị trường bằng sự am hiểu thực tế thị trường Việt Nam và tiêu chuẩn nhượng quyền quốc tế, Red Franchise mang đến dịch vụ hiệu quả và an toàn trong việc tìm kiếm khách hàng để phát triển thị trường và tối đa hóa lợi nhuận từ hệ thống nhượng quyền từ thương hiệu nổi tiếng.
 

Liên hệ với Red Franchise

Địa điểm: Tầng 1, 64 Bis đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906324986

Email: info@redfranchise.vn02866729986